Tonga soa ?>

Tonga soa

Tongasoa eto amin ‘ ny tranokala Fiangonana Protestanta Malagasy eto Roma.

 Azo lazaina fa mbola vao niforona tamin ‘ity taona 2015 ity izany fiangonana izany.

Hatramin ‘izay ka hatramin ‘izao dia miara -mivavaka amin ‘ny Eglise Vaudoise Francophone de Rome, via IV Novembre ny Malagasy Protestanta.

 Rehefa nifampiresaka anefa ireo Malagasy ireo dia samy nanana hetaheta ny hanao fotoam -pivavahana amin ‘ny fiteny Malagasy.

  Nangatahina ny Eglise Vaudoise, IV Novembre ary dia nahazo izany isaky ny Alahady hariva fahatelon ‘ny volana manomboka amin ‘ny 2 ora sy sasany.

  Ankehitriny dia mahafaly anay no mampahafantatra fa nahazo Mpitandrina, Ramatoa Faralalao Rajarisoa ny FPMR. Tsaroana tokoa ny fitiavana sy ny fitantanan ‘Andriamanitra tsy namela anay ho irery,  araka ny teniny hoe :” Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin ‘ny ho avy “.Jeremia 29. 11

 “Ny zavatra rehetra dia miara -miasa hahasoa izay tia an ‘Andriamanitra “. Romana 8. 28a

 Koa manasa anao ary ho tonga hiara -mivavaka satria tsy manavakavaka ny FPMR fa mandray izay rehetra te-hiara -mivavaka amin ‘ny fiteny Malagasy ka manaiky an ‘Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina.

fiangonanaKely